Splošni pogoji uporabe spletnega mesta proflipp.com

Kot obiskovalec spletnega mesta proflipp.com ste z vsakim ogledom ali s transakcijo na naših spletnih straneh seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev z njimi soglašate ter vas določbe splošnih pogojev zavezujejo. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani k navedenim splošnim pogojem.

Avtorske pravice

Vsa vsebina spletnega mesta proflipp.com je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Obiskovalci in tretje osebe brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti vsebin (tako besedilnih kot slikovnih oziroma videovsebin) izdajatelja.

POMEMBNO: Obiskovalci imajo po simbolični ceni možnost prenesti fotografije originalnih velikosti brez logotipov, ki pa jih je dovoljeno uporabljati le v osebne namene. Uporaba v komercialne namene po tej ceni ni dovoljena ! V kolikor želite fotografije uporabite v komercialne namene nam pišite na info@proflipp.com .

Uporabniki, ki na spletnem mestu proflipp.com objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu (fotografije, videoposnetki, besedila ipd.), se strinjajo s trajnim in geografsko neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti, oglaševanje ipd.), tudi v primerih, ko avtorstvo ne bo jasno označeno.

Vse pravice se prenašajo brezplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin s strani tretjih oseb izdajatelj ne odgovarja.

Noben javni podatek ne sme kršiti nobenega zakona, s tem se izrecno strinjate in ste za to odgovorni (skladno z javnim in kazenskim zakonikom).

Proflipp.com si pridržuje pravico, da s spletnega portala odstrani vsebine, ki so zavajajoče, žaljive, spodbujajo nestrpnost, sovraštvo, nasilje so napadalne ali pravno sporne.

Kakršnekoli informacije, pripombe, predloge s strani uporabnikov spletnega portala proflipp.com vključno s povratnimi informacijami podatkov, kot so vprašanja, komentarji, predlogi ali podobno, glede storitev ali katerihkoli drugih izdelkov ali storitev proflipp.com niso zaupni. Proflipp.com nima obveznosti do vas v zvezi s temi povratnimi informacijami in jih lahko prosto kopira, uporablja, razkrije, objavlja, ipd., tretjim osebam brez vseh omejitev.

Proflipp.com ne nosi nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega spletnega portala, med drugim vključno z neposredno ali posredno škodo.

Vsak obiskovalec naj bi prebral in razumel vse splošne pogoje, opozorila in smernice tega spletnega portala.

Spletni portal Proflipp.com si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli doda, odstrani ali spremeni vsebino splošnih pogojev.

Vse vsebine na strani, ki so last Proflipp.com, ni dovoljeno prepisovati, kopirati ali kako drugače razmnoževati brez predhodnega soglasja spletnega portala Proflipp.com. V primeru nezakonitega razmnoževanja teh vsebin lahko Proflipp.com kršitelja kazensko preganja.