SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji so zapisani v skladu z zakonom in preverjeni s strani naše pooblaščene pravne službe

1. ČLEN – FOTOGRAF IN NAROČNIK
PROFLIPP je ime, pod katerim deluje ekipa fotografov, videografov katere izdajatelj je SF TEAM MARATONEC
Vsa objavljena vsebina na spletni strani www.proflipp.com vključno s fotografijami je last ekipe proflipp ter je avtorsko zaščitena, razen če ni drugače navedeno. Prilastitev teh del brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedana.
Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitev iz ponudbe.

2. ČLEN – OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Z naročilom in rezervacijo storitve fotografiranja preko maila, telefona ali osebno se naročnik zavezuje, da je seznanjen z izvedbo, ceno, rokom, datumom in načinom plačila, ter potrjuje, da se strinja s temi splošnimi pogoji objavljenimi na www.proflipp.com Cene storitev so objavljene v ceniku oziroma ponudbi, ki jo naročnik prejme ob povpraševanju in je posredovana preko elektronske pošte, sms-a ali fizično. Pridržujemo si pravico glede na naravo, obseg dela, potnih stroškov le te tudi zaračunati.
Naročnik mora ekipi PROFLIPP podati točne informacije o obsegu, času fotografiranja, lokaciji fotografiranja in svoje želje. Reklamacije na neujete trenutke, se po poročnem dnevu ne upoštevajo.
Naročnik poskrbi za pogostitev fotografa, če gre za fotografiranje daljše od 4 ur. V primeru, da za pogostitev fotografov ne bo poskrbljeno, je naročnik dolžan to sporočiti. Fotografu v času pogostitve svatov pripada 90 minut, da si obrok lahko priskrbi sam.
Naročnik je sam odgovoren za lastno varnost. PROFLIPP ne odgovarja za poškodbe, ki bi se pripetile kot posledica fotografiranja.
Nesporazume PROFLIPP in naročnik rešujeta sporazumno. Naročnik pod nobenim pogojem ne sme javno (po forumih, blogih, socialnih omrežjih, itd.) žaliti, obrekovati, opravljati ali sramotiti Ekipe PROFLIPP ali fotografov osebno. V primeru nesporazuma bo PROFLIPP ukrepal v skladu s pravnimi možnostmi. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno oziroma pride do žaljenja ali blatenja preko spleta in socialnih omrežij, PROFLIPP in NAROČNIK spor rešujeta preko pristojnega sodišča.

3. ČLEN – OBVEZNOSTI FOTOGRAFA
PROFLIPP je dolžan pred podpisom pogodbe sestaviti ponudbo glede na naročnikove želje. Na dogovorjeno lokacijo fotografiranja je PROFLIPP dolžan priti ob dogovorjenem času.
Fotograf bo poskrbel za fotografiranje elementov, vključenih v ponudbo. Obveznosti fotografa so fotografiranje in spremljanje naročnika na njegov poročni dan. Če fotograf ali snemalec ekipe Proflipp posname ali fotografira dele poroke kateri niso dogovorjeni si lahko le to tudi zaračuna.
Proflipp se zavezuje, da bo v okviru dobre volje poskušal med fotografiranjem tudi svetovati in pomagati, v kolikor bo to želja naročnika in fotografu to ne bo onemogočalo ali oteževalo fotografiranja. Fotograf ni poročni organizator.
Proflipp se zavezuje, da bo storitev opravil v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. V dogovorjenem roku bo izvršil dogovorjeno storitev in izročil končni izdelek. Fotograf je sam odgovoren za lastno varnost.

4. IZDELAVA FOTOKNJIGE
PROFLIPP za izdelavo fotoknjige uporablja platformo Cewe. Fotoknjiga je unikatno personalizirano in avtorsko delo in je ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali kako drugače distribuirati. PROFLIPP si za izdelavo fotoknjige zaračuna čas dela. Fotoknjige se prevzamejo osebno, kjer jih stranka pregleda in morebitne napake sporoči ob pregledu, če napak ali nezadovoljstva s fotoknjigami ob pregledu ne sporoči, pomeni, da je z njimi zadovoljna in jih sprejme. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Ker so fotoknjige personalizirano delo fotoknjig ni mogoče vrniti in zahtevati vračilo denarja.

5. ČLEN – REZERVACIJA IN PLAČILO ARE
Naročnik rezervacijo termina in naročilo storitev potrdi z vplačilom are v višini 100-250 EUR. Do vplačila are s strani naročnika termin ni rezerviran, razen če s strani PROFLIPP in naročnika ni drugače dogovorjeno. S plačilom are se rezervacija naročnika potrdi, izbrani paket fotografiranja se dokončno rezervira.
V ceno vplačane are je vključena rezervacija izbranega datuma fotografiranja. Znanje, čas fotografiranja, obdelava fotografij, digitalne fotografije in tiskani izdelki (fotoknjige, vabila) v ceni are niso vključeni. Že vplačana ara se odšteje od končnega zneska. Preostanek zneska fotografiranja (skupno 100 % zneska) se poravna do 5 dni pred opravljanjem fotografske storitve z nakazilom na transakcijski račun, posredovan s strani PROFLIPP . V primeru neizvedenega plačila v dogovorjenem času PROFLIPP ni dolžan opraviti storitve, vplačana ara se zadrži.

6. ČLEN – ODPOVED STORITVE
Če naročnik odpove naročilo, PROFLIPP zadrži vplačano aro. Če ara ni bila vplačana, PROFLIPP ob odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina fotografiranja v višini 20-100EUR. Če naročnik odpove naročilo zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v ožji družini, prometna ali druga zdravstveno hujša nesreča, zapleti v nosečnosti, odreditev karantene, i.p.d.), se naročniku ob predložitvi dokazila vrne vplačana ara.
V primeru prestavitve termina fotografiranja se PROFLIPP zavezuje, da bo po najboljših močeh poskušal najti in ponuditi nov prost datum za fotografiranje.
• V primeru da se naročnik odloči za datum, na katerega je PROFLIP prost, se vplačana ara prenese kot rezervacija novega termina fotografiranja. Če ara ni bila vplačana, se vplača ob rezervaciji novega termina fotografiranja v višini 100-250 EUR.
• V primeru da se naročnik odloči za datum, na katerega PROFLIPP ni prost, se vplačana ara zadrži. V primeru da PROFLIPP datuma ne more ponuditi, se ara zadrži. Če ara ni bila vplačana, PROFLIPP ob prestavitvi oziroma odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina fotografiranja v višini 20-200 EUR.

8. ČLEN – DISTRIBUCIJA IN UNIKATNOST STORITVE
PROFLIPP po fotografiranju poročnega dne izmed vseh fotografij izbere najboljše in le-te računalniško obdela. V dogovorjenem roku se končani izdelki naročniku predajo. Fotografije v digitalni obliki na prenosnem mediju naročnik dobi osebno. Fotografije bo naročnik prejel v roku najkasneje 14 tednov po fotografiranju. V primeru nepredvidljivih dogodkov (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, odreditev karantene, nosečnost ali zapleti v nosečnosti, i.p.d.) ali prestavitve porok ostalih naročnikov in povečanega obsega dela si PROFLIPP pridržuje pravico kasnejše dostave fotografij in izdelkov kot dogovorjeno.
Prvih 10 fotografij poročnega dne naročnik prejme najkasneje tri dni po poroki. Rok za dobavo fotoknjig in ostalih tiskanih izdelkov je odvisen od datuma naročila in predvidenega časa dostave tiskarskega podjetja s katerim sodelujemo. (člen 4.)
PROFLIPP bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja naročnika in upošteval želje pri fotografiranju. Ker je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti PROFLIPP ne dovoljuje reklamacij na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor najlepših fotografij in njihova obdelava je prav tako predmet umetniškega navdiha fotografov.
Neobdelane fotografije (RAW fotografije) niso možne za odkup, saj se ne smatrajo za končni izdelek. V primeru, da naročnik želi RAW fotografije je cena le teh 1€ na fotografijo.
PROFLIPP se zavezuje, da bo število fotografij v obsegu, ki je naveden v ponudbi. Število fotografij variira glede na razgibanost poroke, vremenskih pogojev ter ostalih razmer na sam poročni dan.
Naročnik ob prevzemu fotografij in video izdelkov le te pregleda in se z njimi strinja, morebitne želje po popravkih sporoči takoj. Kasnejšij želj ali reklamacij ne upoštevamo.
Vsi fotografski materiali so in ostanejo last fotografov kot avtorsko delo in intelektualna lastnina. Fotograf dodeli del materialnih avtorskih pravic naročniku ob plačilu storitve in sicer pravico reproduciranja fotografij za nekomercialno uporabo. Fotograf si pridržuje možnost objave fotografij za namene trženja in objave referenc. PROFLIPP sme javno objaviti fotografije v promocijske namene na svoji spletni strani in spletnih omrežjih, lastnih tiskovinah in straneh tretjih oseb, namenjenih za promocijo, razen če naročnik tega ne dovoli in o tem pisno obvesti PROFLIPP. Naročnik mora v primeru objav fotografij navesti imena avtorja v obliki »foto: PROFLIPP.COM. Za komercialno objavo v medije je pred objavo potrebno pridobiti dovoljenje PROFLIPP. Prepošiljanje fotografij drugim ponudnikom poročnih storitev (ponudnikom ličenja, cvetličarn, poročnim organizatorjem, poročnim blogom, itd.) je dovoljeno ob ustrezni navedbi avtorja. »foto: PROFLIPP.COM ali imena fotografa, ki je fotografiral poroko. Prepošiljanje fotografij drugim fotografom je prepovedano.

9. ČLEN – REZERVACIJE POROČNIH DNI
PROFLIPPna en dan lahko sprejme tri rezervacije poročnega fotografiranja. Ekipa PROFLIPP naročniku zagotovi ekipo fotografov, ki jo naročnik želi. Naročnik v primeru dvojne rezervacije ne podaja želje glede izbire fotografa, saj je delo PROFLIPP ekipe enotno ne glede na sestavo ekipe, ki poročni dan fotografira. Vsi fotografi PROFLIPP so usposobljeni za delo in zagotavljajo kakovostno storitev. Na poročni dan bodo s ponosom predstavljali ekipo PROFLIPP in zagotovili kvalitetno storitev.

10. ČLEN – NEIZVRŠTEV STORITVE
V kolikor eden ali oba fotografa ekipe, ki naj bi bila prisotna na poročni dan naročnika, zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, odreditev karantene, nosečnost ali zapleti v nosečnosti, i.t.d.) ne zmore izvršiti naročnikove storitve, bo PROFLIPP po najboljših močeh poskušal zagotoviti zamenjavo odsotnega fotografa iz svoje ekipe fotografov ali fotografov izven njune ekipe po njuni izbiri. V kolikor zamenjava fotografov ne bo možna in izvedba storitve s strani PROFLIPP zaradi višje sile ne bo mogoča, se naročniku vrne prejeta ara in do njega PROFLIPP nima več nobene obveznosti.

11. ČLEN – DARILNI BON IN POPUSTI
Koriščenje darilnega bona je do datuma navedenega na bonu. Rezervacija termina fotografiranje je možna do zasedenosti terminov. Za prepozne rezervacije PROFLIPP ne odgovarja. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Če ima bon označenega upravičenca bona, lahko le-ta koristi bon, kar pomeni da darilni bon ni prenosljiv.
Popusti se ne seštevajo. Popust velja le za ceno oziroma paket, ki je označen na bonu in ne za ostale storitve (dodatne fotografije, fotoknjigo, ostale izdelke), razen če ni drugače navedeno.

12. ČLEN – PODALJŠANJE ČASA IZVAJANJA STORITVE
PROFLIPP se zavezuje, da na dan izvajanja fotografske storitve izvaja svoje delo do meta šopka in podvezice (razen če ni drugače dogovorjeno) ali do polnoči (00:00). Po polnoči (00:00) se delo fotografov doplača 100 €/uro za vsako dodatno uro, ko je ekipa PROFLIPP prisotna na poroki.

13. ČLEN – IZREDNI DOGODKI
Pri fotografiranju poroke svatje in naročniki ne smejo ovirati fotografov, da bi prišli do lastnih posnetkov. Če so fotografi zaradi vmešavanja svatov (motenja med delom ali nastavljanja pred objektivom izpustili določen trenutek, PROFLIPP za to ne odgovarja.
V primeru nepredvidljivih dogodkov (okvare, odpovedi, kraje ali uničenje fotografske opreme, diska ki bi se pripetili med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi pomenilo, da naročnik vseh ali dela fotografij ne more prejeti, PROFLIPP ne odgovarja za izgubo originalnih posnetih fotografij, zavezuje pa se, da naročniku povrne vplačani znesek fotografske storitve.
Po distribuciji fotografij na USB-ključek in po prejetju fotografij je naročnik sam odgovoren za fotografije in njihovo hrambo. PROFLIPP bo originale zadržal še naslednjih 14 dni po pošiljanju fotografij, a ne odgovarja za naročnikovo izgubo ali morebitno uničenje USB-ključka s strani naročnika. Vsako ponovno nalaganje na USB in pošiljanje se šteje za odkup in tako ima PROFLIPP pravico za izstavitev računa.

11. PREVOZ:
Potni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku za vsak kilometer oddaljenosti iz sedeža podjetja: 9201 Puconci. Vsak kilometer se zaračuna z 0,80 EUR.

14. ČLEN – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
PROFLIPP se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene v postopku rezervacije fotografske storitve varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. PROFLIPP osebnih podatkov naročnikov ne bo uporabljal za drug namen, kot izključno za kvalitetno izvajanje fotografiranja, komunikacijo z naročnikom in posredovanje fotografij naročniku. Osebni podatki se shranjujejo trajno. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika. PROFLIPP osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih ne bo uporabljal v druge namene, kot so navedeni v tem členu.

15. ČLEN – VELJAVNOST POGODBE IN SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.proflipp.si. Naročnik se z rezervacijo fotografske storitve pri proflipp zavezuje, da je prebral Splošne pogoje poslovanja, je z njimi seznanjen, se z njimi strinja in jih je dolžan spoštovati.

PROFLIPP si pridržuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

Posodobljeno:16.01.2023